Obchodné alebo všeobecné letecké letisko - označenie na letisku

Tento návrh opisuje rôzne prvky označovania na komerčnom letisku alebo letisku všeobecného letectva. Dizajn je plný označení. Táto príručka slúži ako návod pre pilotov. Väčšina označení je povinná na použitie. Bezpečnosť letiskovej dopravy je veľmi dôležitá.