CONDIȚII COMERCIALE

Termenii și Condițiile Comerciale Generale ale companiei 

Antonio Europe s.r.o.

(denumite în cele ce urmează "TCG" sau "Termeni și Condiții")
Încheiate în conformitate cu prevederile Legii nr. 89/2012 Sb., și ale Codului Civil cu modificările ulterioare

1.    Definiții
2.    Noțiuni Introductive
3.    Contract de vânzare - cumpărare
4.    Reguli și condiții de furnizare ale serviciului de tip E-Shop 
5.    Livrarea Bunurilor
6.    Prelucrarea datelor de către vânzător
7.    Răspunderea în caz de Defect și Daune (reclamații, neconcordanțe cu contractul de vânzare - cumpărare, etc.)
8.    Condiții de plată
9.    Prevederi Finale 


1.    Definiții  

1.1.    
Transfer bancar inseamnă plata preţului de achiziţie în contul bancar specificat în factura emisă de către vânzator.

1.2.    
Magazin online sau de asemenea E-shop înseamnă o aplicaţie operată de către vânzator pe domeniul de internet www.antonio.eu , prin care Vânzătorul oferă bunurile sale unui număr nedeterminat de subiecti. 

1.3.    
Preţ de cumpărare înseamnă preţul Bunurilor specificat în Contractul de Vânzare - Cumpărare. 

1.4.    
Contract de Vânzare - Cumpărare reprezintă Comanda Cumpărătorului confirmată de Vânzător. Vânzătorul confirmă Comanda în conformitate cu prevederile articolului 3.1. din TCG. 

1.5.    
Cumpărător înseamnă un antreprenor care cumpără Bunuri de la Vânzător în concordanță cu obiectul său de activitate în ceea ce privește aceste Bunuri și servicii. Relaţiile dintre cumpărător şi vânzător sunt reglementate de către TCG în măsura în care se aplică și de prevederile Legii nr. 89/2012 Sb. și ale Codului Civil cu modificările ulterioare. 

1.6.    
Comandă înseamnă o ofertă ce ține loc de contract parțial de vânzare – cumpărare,
(i)  trimisă de Cumpărător Vânzătorului prin intermediul magazinului online 
( ii ) transmisă de Cumpărător Vânzătorului prin email sau fax specificând Bunurile, în conformitate cu prevederile Contractului de Vânzare  - Cumpărare și condițiile de cumpărare a Bunurilor.  

1.7.    
Contract cadru de vânzare - cumpărare înseamnă contractul semnat între vânzător și cumpărător via E-shop, prin intemediul e-mailului sau faxului, sau semnat personal, ce reglementează drepturile si obligaţiile reciproce între Vânzător și Cumpărător, în special în ceea ce privește Comenzile parțiale, stabilind datele de livrare și termenii și condițiile de plată.

1.8.
Contract de Vânzare - Cumpărare înseamnă contractul semnat între Vânzător și Cumpărător prin intemediul e-mailului, faxului, poștă  sau semnat personal, ce reglementează drepturile si obligaţiile reciproce între părți în caz de furnizare unică. Acest Contract de Vânzare – Cumpărare poate fi înlocuit de Comanda scrisă confirmată.

1.9.
Termeni E-shop înseamnă un set de reguli ce reglementează vânzarea de bunuri prin intermediul E-shopului, postat pe domeniul de internet www.antonio.eu.

1.10
Vânzător, denumit și Antonio Europe s.r.o., înseamnă compania cu sediul în Ústí nad Labem, Cod Postai 403 40, Buzulucká 410, Republica Cehă , înregistrată la Registrul Comerţului din regiunea Usti nad Labem, C 42855 , Nr. de identificare 07731744 , CUI CZ07731744.

1.11.
Reclamaţie înseamnă o plângere formulată de Cumpărător către Vânzător conform răspunderii pentru defectele (calitative și/sau cantitative) constatate la Bunurile livrate către Cumpărător în baza unui Contract de Vânzare – Cumpărare încheiat în conformitate cu reglementările privind reclamațiile.
1.11.
Reglementările privind reclamațiile înseamnă un set de condiții ce reglementează procedura de gestionare a reclamațiilor Cumpărătorului în ceea ce privește Bunurile achiziționate. Regulamentul reclamațiilor constituie Anexa nr. 1 la prezenta. 

1.12.
Serviciul E-shop înseamnă un sumar de funcţionalităţi disponible pentru uzul magazinului online.   

1.13.
Părţi contractante sau Părţi înseamnă un nume colectiv pentru vânzător și cumpărător. 

1.14.
Date înseamnă informații referitoare la Cumpărător pe care Cumpărătorul le pune la dispoziția Vânzătorului la data înregistrării sale pe e-shop. 

1.15.
Defect înseamnă o neconcordanță în calitatea și/sau cantitatea Bunurilor livrate Cumpărătorului în baza unui Contract de Vânzare – Cumpărare încheiat sau  a unei Comenzi confirmate de Vânzător raportat la specificațiile Bunurilor din Contractul de Vânzare – Cumpărare. Defectele sunt împărțite în defecte aparente și defecte ascunse. 

1.16.
Soluționarea reclamației înseamnă înregistrarea de către Vânzător a reclamației și a Bunurilor care fac obiectul acestei cereri și furnizarea răspunsului Cumpărătorului prin care Vânzătorul acceptă sau nu reclamația respectivă. În cazul în care Vânzătorul refuză reclamația, acesta va comunica Cumpărătorului motivele acestui refuz. În cazul în care Vânzătorul acceptă cererea acesta va propune modalitatea de abordare a cererii în conformitate cu Regulamentul Reclamațiilor. 

1.17.
Registru de reclamații este un document pe care Vânzătorul îl pune la dispoziția Vânzătorului informându-l pe acesta despre defectele de calitate/cantitate ale Bunurilor furnizate în baza unui Contract de Vânzare – Cumpărare încheiat în comparație cu Bunurile care care fac obiectul Contractului de Vânzare – Cumpărare în care sunt menționate, sub forma și în maniera prevăzută de Regulamentul Reclamațiilor. 
1.18.
Bunuri inseamnă produsele sau serviciile oferite spre cumpărare unui grup nedeterminat de cumpărători de catre Vânzător prin intermediul magazinului online. 

2. Noţiuni Introductive

2.1.    
Termenii și condițiile comerciale prezente definesc şi specifică drepturile şi obligaţiile atât ale Vânzătorului cât si ale Cumpărătorului atunci când vinde respectiv cumpără bunuri prin mijloace de comunicare la distanţă - e-shop, e-mail sau fax. Orice aspecte ce nu sunt reglementate de TCG vor fi reglementate de Codul Comercial si prevederile legii nr. 89/2012 Sb., și ale Codului Civil cu modificările ulterioare.

2.2.    
În cazul unor neconcordanțe între prevederile Contractului de Vânzare-Cumpărare și TCG prevederile Contractului de Vânzare-Cumpărare prevalează. 

2.3.    
E-shopul permite cumpărarea de Bunuri de către toți Cumpărătorii în conformitate cu oferta actuală de Bunuri disponibile pe pagina e-shop.   


3.    Contract de vânzare - cumpărare

3.1.    
Contractul de vânzare-cumpărare încheiat (i) la data primirii confirmării Comenzii de către Cumpărător, sau prin verificare telefonică și confirmarea Comenzii în conformitate cu Articolul 4.4.și 4.5. din TCG; sau (ii) la data primirii confirmării Comenzii transmisă Cumpărătorului prin email sau fax sau (iii) la data confirmării Comenzii Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace telefonice (dacă respectivului Cumpărător îi este permis de către Vânzător să plaseze comenzi telefonice). De la această dată drepturile și obligațiile reciproce între Cumpărător și Vânzător izvorăsc din Contractul de Vânzare – Cumpărare. Până la data încheierii Contractului de Vânzare Cumpărare, Cumpărătorul are obligația de a respecta Termenii și Condițiile. 

3.2.    
Cumpărătorul este notificat cu privire la acordul dintre prevederile TCG și  Regulamentul Reclamațiilor din prezenta, în timp util înainte de plasarea Comenzii; și prin semnarea unui Contract de Vânzare Cumpărare, Cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință de acești Termeni și Condiții și este de acord cu conținutul acestora. Termenii şi Condiţiile prezente constituie parte integrală din Contractul de Vânzare Cumpărare încheiat. 

3.3.    
Contractul de Vânzare Cumpărare şi TCG conţinute în acesta sunt încheiate în conformitate cu legislaţia din Cehia în măsura în care aceasta nu contravine legislaţiei aplicabile în statul de provenienţă a Cumpărătorului şi în limba cumpărătorului sau într-o limbă agreată de către părţi. Contractul de cumpărare este arhivat de către vânzător cu scopul de a îndeplini obligaţiile legale şi contractuale ce rezultă din legile aplicabile şi Contractul de vânzare cumpărare. Informaţiile despre etapele tehnice individuale ce duc la încheierea contractului de vânzare cumpărare sunt evidente în procesul de comandă pe E-shop. Cumpărătorul are dreptul de a verifica şi modifica Contractul inainte ca de transmiterea Comenzii. Termenii şi Condiţiile Generale  sunt afişate pe E-shop putând fi astfel arhivate sau reproduse de către Cumpărător.
 
4.    Reguli şi Termeni de Furnizare a Serviciului E-Shop

4.1.    
Serviciul E-shop Service este operat în conformitate cu Termenii E-shop aplicabili, cu modificărule ulterioare, afişaţi pe www.antonio.eu şi normele şi reglementările generale ale Republicii Cehe. 

4.2.    
Cumpărătorul plasează Comanda online pe pagina E-shop.

4.3.    
Dacă un potenţial Cumpărător nu îndeplineşte condiţiile pentru a comanda Bunuri pe E-shop comanda acestuia este anulată automat fără ca Vânzătorul analizeze această situație și fără să fie obligat să informeze potențialul  Cumpărător care a plasat Comanda. 

4.4.    
După emiterea comenzii în cadrul E-shopului, Cumpărătorul primeşte o confirmare a comenzii generată automat într-un format electronic. Comanda este acceptată şi contractul de cumpărare se încheie în momentul în care s eprimește confirmarea comenzii. Orice comandă va fi considerată o propunere de  contract de vânzare cumpărare până când Cumpărătorul primeşte confirmarea comenzii.

4.5.    
în cazul în care Vânzătorul nu reuşeşte sa emită confirmarea comenzii , în conformitate cu art 4.4 din TCG, Vânzătorul va confirma comanda Cumpărătorului prin fax sau prin SMS conform datelor de  contact furnizate de către Cumpărător. 

4.6.    
În cazul când comanda Cumpărătorului nu poate fi confirmată conform art. 4.4 și 4.5 de mai sus, comanda poate fi anulată de către Vânzător, fără nici o compensație. Vânzătorul nu este obligat să informeze respectivul Cumpărător despre anularea comenzii .

5.    Livrarea Bunurilor

5.1.    
Vânzătorul asigură livrarea Bunurilor către Cumpărător prin intermediul unui transportator extern la adresa indicate de Cumpărător în Comanda transmisă doar în zilele lucrătoare în intervalul orar 8:00 AM  - 18:00 PM.

5.2.    
În cazul în care comanda este până în 0-999 produse inclusiv, va fi perceputa o taxă suplimentară de ambalare in valoare de 0, - CZK fără TVA iar costul transportului este în funcţie de lista de prețuri.

5.3.    
Costurile de transport sunt specificate în lista curentă de preţuri disponibilă pe www.antonio.eu

5.4.    
Livrarea bunurilor către Cumpărător se va face în următoarea zi lucrătoare după semnarea Contractului de Vânzare Cumpărare, sau confirmarea unei comenzi parțiale scrise sau în a doua zi lucrătoare după ridicarea Bunurilor din depozit, Bunuri care la data semnării Contractului de Vânzare Cumpărare nu se aflau pe stoc, cu excepția cazului în care Cumpărătorul primește alte instrucțiuni de la Vânzător. Bunurile sunt livrate către Cumpărător doar la adresele existente. În cazul modificării Comenzii confirmată de Vânzător, termenul menționat în primul paragraf va începe să curgă din nou. 

5.5.    
Bunurile pot fi livrate către Cumpărător mai târziu decât timpul definit în art 5.4 din cauze de forţă majoră, precum şi din motive ce nu sunt determinate ( chiar şi indirect ) de către Vânzător si acesta nu are capacitatea de a evita astfel de situaţii. Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare dacă bunurile specificate în acesta nu au fost livrate Cumpărătorului și este imposibil să fie produse. In acest caz Vânzătorul și Cumpărătorul pot hotărî fie furnizarea de bunuri similare având aceeași calitate și aceiași paramateri fie rezilierea contractului de vânzare - cumpărare având ca efect returnarea serviciilor sau plata unei compensații reciproce pentru serviciile efectuate. Vânzătorul va informa Cumpărătorul fără intârziere despre o eventuală prelungire a termenului de livrare sau necesitatea înlocuirii cu bunuri similare în același timp cu condițiile de livrare și cu acordul Cumpărătorului sau retragerea din contractul de vânzare – cumpărare.


5.6.    
În cazul în care Cumpărătorul nu preia obiectul contractului din motive ce țin de acesta (ex., în pofida termenului de livrare convenit persoana autorizată din partea cumpărătorului nu se prezintă). După încercări repetate nereuşite de livrare a Bunurilor către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul (i) de a se retrage din contractul de cumpărare și/sau (ii) de a depozita Bunurile chiar și către o terță persoană pe cheltuiala Cumpărătorului, caz în care Vânzătorul are dreptul de a solicita plata unor costuri rezonabile, costuri ce au apărut din depozitarea sau returul bunurilor. În cazurile mentionate mai sus, momentul livrării bunurilor este considerat momentul reîncercării de livrare a Bunurilor.

5.7.    
Vânzătorul are dreptul la compensarea tuturor costurilor generate de pregătirea, încercările de livrare , returul sau stocarea Bunurilor, după cum prevede art 5.6 din TCG , în special compensarea taxei de logistică în valoare de 25% dar nu mai putin de 250 - CZK fara TVA.

5.8.    
În timpul completării comenzii Cumpărătorul va oferi informații corecte și reale și este responsabil de prejudiciul cauzat Vânzatorului în cazul încălcării obligațiilor contractuale. Cumpărătorul va plăti prețul de cumpărare în conformitate cu condițiile de plată agreate în Art. 8.2 de mai sus.  

5.9.    
Retragerea din contractul de vânzare - cumpărare sau anularea comenzii se poate face numai până la expedierea Bunurilor de către vânzător.

5.10 
Cumpărătorul are dreptul să primească toate costurile pentru returnarea produselor fără defecte în termen de 14 zile de la data livrării. În cazul returnării produselor fără defecte, Cumpărătorul va rambursa orice avantaj primit prin achiziționarea bunurilor returnate, cum ar fi diverse cadouri aferente bunurilor, discunturi de cantitate și transport, etc. Prin returnarea astfel a bunurilor fără defecte, Cumpărătorul confirmă Vânzătorului că Bunurile nu prezintă defecte. În cazul în care Vânzătorul constată neconcordanțe între confirmarea Cumpărătorului și faptul că bunurile returnate au suferit anumite defecțiuni Vânzătorul are dreptul să ramburseze doar o parte din prețul de cumpărare după deducerea costurilor pentru readucerea bunurilor în starea initial. De asemenea Cumpărătorul este de acord să-i fie restituit Prețul de Cumpărare minus taxele poștale și costurile de ambalare valabile la data livrării. Dreptul de a returna bunuri fără defecte nu se aplică bunurilor achiziționate în secțiunea vânzări. Perioada de retur de 14 zile nu se aplică și la încălțămintea achiziționată. Cumpărătorul are dreptul de a returna produsele achiziționate (încălțămintea), pe propria cheltuială, în termen de 30 de zile de la înfăptuirea tranzacției impozabile.

5.11. 
Riscul de daune asupra Bunurilor este transferat Cumpărătorului de la data recepționării Bunurilor livrate de transportator. În cazul în care Bunurile sunt ambalate apparent necorespunzător, Cumpărătorul nu are obligația să accepte Bunurile și va fi obligat să întocmească un Raport de Constatare a Daunei cu transportatorul. 
 

6. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

6.1.
Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal conform art. 4 pct. 7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare „GDPR”).  Vânzătorul se angajează să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia Republicii Cehe şi reglementările UE, îndeosebi  cu GDPR.

6.2.
Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii şi îndeplinirii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din Contractul de vânzare-cumpărare. Datelor cu caracter personal prelucrate este asigurat cel mai înalt standard de protecţie, în conformitate cu legislaţia Republicii Cehe şi reglementările UE privind protecţia datelor cu caracter personal.

6.3.
Vânzătorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului şi să le asigure o protecţie adecvată, astfel încât să nu aibă loc accesul neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal, modificarea, distrugerea sau pierderea lor, transferurile neautorizate, prelucrarea neautorizată şi alte utilizări frauduloase ale datelor cu caracter personal.

6.4.
Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în forma în care le obţine de la Cumpărător, în conformitate cu scopul stabilit pentru prelucrarea lor şi în măsura necesară pentru îndeplinirea acestui scop şi le stochează numai pe perioada de timp necesară pentru scopul prelucrării acestora.

6.5.
Cumpărătorul are dreptul să solicite Vânzătorului accesul la datele sale cu caracter personal în conformitate cu art. 15 din GDPR, rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 16 din GDPR sau restricţionarea prelucrării în temeiul art. 18 din GDPR. Cumpărătorul are dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 alin. 1 lit. a), c) până la (f) din GDPR. De asemenea, Cumpărătorul are dreptul să se opună prelucrării în conformitate cu art. 21 din GDPR şi dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR.

6.6.
Cumpărătorul ia la cunoştinţă:

6.6.1.
că, prin cumpărarea produselor la Vânzător, Vânzătorului îi revine dreptul de a trimite Cumpărătorului comunicări comerciale, materiale promoţionale, vânzări directe, anchete de piaţă şi oferte directe de produse ale Vânzătorului şi ale terţilor, şi în acelaşi timp

6.6.2.
declară că nu consideră transmiterea informaţiilor conform punctului 6.6.1 ca publicitate nedorită în sensul Legii nr. 40/1995 din Monitorul Oficial, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece utilizatorul îşi exprimă acordul explicit pentru trimiterea informaţiilor conform punctului 6.6.1 în coroborare cu art. 7 din Legea nr. 480/2004 din Monitorul Oficial.

6.6.3.
Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului încetarea trimiterii informaţiilor conform punctului 6.6.1. printr-o cerere transmisă în mod gratuit pe adresa de email info@antonio.eu

6.6.4.
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în alte scopuri decât cele prevăzute la punctul 6.6.1., este necesar consimţământul informat şi liber acordat al Cumpărătorului.

7. Răspunderea în caz de Defect și Daune (Reclamații, Încălcarea Contractului de Vânzare –Cumpărare, etc.)

7.1.    
Cumpărătorul este obligat, fără amânare inutilă, să-i comunice Vânzătorului toate defectele mărfii. Cumpărătorul trebuie să comunice defectele vizibile în conformitate cu Regulamentul reclamațiilor al Vânzătorului, cel târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data faptului generator iar Cumpărătorul trimite către Vânzător această înregistrare împreună cu marfa la care se referă reclamația Cumpărătorului și cu cererea cu privire la soluționarea reclamației. Defectele ascunse, cel târziu în termen de 6 luni de la data faptului generator; livrarea unui număr incorect de bucăți sau a tipului incorect de marfă trebuie să-i fie comunicate Vânzătorului în scris în termen de 14 zile calendaristice de la data faptului generator. În aceste perioade bunurile trebuie returnate vânzătorului. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

7.2.    
Orice reclamație pentru bunurile livrate în baza Contractului de Vânzare –Cumpărare nu poate fi acceptată deoarece acesta din urmă permite o toleranță de ± 5% în ceea ce privește dimensiunea, gramajul și / sau micșorarea, variațiile de culoare sau decolorarea țesăturii de până la 2 grade pe scara de culoare și în ceea ce privește valoarea mărfurilor ± 7% specificată în Contractul de Vânzare – Cumpărare, variațiile de culoare sau decolorarea țesăturii de până la 3 grade pe scara de culoare pentru colecția Piccolio. În plus, pentru produsele confecționate dintr-un mixt de materiale, Contractul de Vânzare – Cumpărare permite o toleranță ± 3% privind raportul fibrelor.

7.3.    
Vânzătorul va procesa reclamația, inclusiv o evaluare de specialitate a Defectului care face obiectul reclamației, în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Registrului de Reclamații și a Bunurilor care fac obiectul reclamației dacă nu se hotărăște altfel. 

7.4.    
Vânzătorul nu este răspunzător pentru Defecte în cazul în care: 
(i) Cumpărătorul Bunurilor știa despre defecte anterior acceptării bunurilor, sau ar fi trebuit să știe despre acestea având în vedere circumstanțele în care s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare; 
(ii) Defectele au fost cauzate de către Cumpărător, sau au fost provocate de către indivizi pentru care Cumpărătorul este responsabil sau indivizi care au fost autorizați de către Cumpărător să îndeplinească sarcini în legătură cu contractul de vânzare - cumpărare; 
(iii) Acestea sunt bunuri care au fost la lichidare, şi, ca atare (în special în lichidare de stoc, vânzare solduri şi alte activităţi de marketing) au fost oferite spre vânzare de către Vânzător, și/ sau
(iv) Aceste bunuri au fost deja folosite de catre Cumpărător, fiind astfel discutabil dacă defectul ar putea apărea prin utilizarea necorespunzatoare a produselor sau altfel.

7.5 
Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate Cumpărătorului prin Bunurile defecte sau în legătură cu livrarea Bunurilor defecte. 

7.6. 
Alte reglementări privind  reclamaţiile și cererile de aplicare a garanției, sunt prevăzute în  Regulamentul Reclamațiilor. În caz de divergentă intre TCG si Regulamentul Reclamatiilor, drepturile și obligațiile prevăzute in regulament au întâietate in raport cu cele de mai sus. 

7.7. 
Toate fotografiile de pe site-ul www.antonio.eu sunt informative și diversitatea de nuanțe reprezentată pe e-shop nu poate servi ca bază pentru reclamații

7.8. 
Cumpărătorul trebuie să acorde atenția cuvenită și să urmeze condițiile de utilizare din prospecte, broșuri informative, manuale, instrucțiuni și alte infromații referitoare la utilizarea bunurilor. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produselor comandate, în cazul în care clientul nu respectă informațiile și instrucțiunile scrise în prospecte, broșuri informative, manuale și alte informații referitoare la utiliazrea bunurilor.

8.    Condiții de plată 

8.1.    
Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile. Preţurile valabile sunt transmise de către Vânzător Cumpărătorului înainte de confirmarea Comenzii. Cumpărătorul va confirma în scris faptul că a luat la cunoștință de preţurile noi şi este de acord cu acestea. Preţurile variază în funcție de tipul înregistrării Cumpărătorului și de prețurile valabile în momentul confirmarii Comenzii. 

8.2.
Preţul de cumpărare va fi achitat în numerar în caz de ridicare personală a bunurilor din depozitul Vânzătorului, prin ramburs sau transfer bancar în termenul limită agreat în contractul de vânzare - cumpărare. Pentru serviciul ramburs se percepe o taxă administrativă specificată si publicată de către vânzător pe www.antonio.eu ce va fi platită de către cumpărător, valabilă la data primirii Comenzii. 

8.3.    
Prețul de cumpărare este considerat achitat în momentul primirii de către Vânzător a plății în numerar sau la data plății ramburs de către Cumpărător sau în ziua creditării contului bancar al Vânzătorului. Cumpărătorul va indica un simbol variabil pentru identificarea corespunzătoare a plății prin transfer bancar. 

8.4.    
În cazul unei întârzieri de 3 zile după data scadentă, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul despre întârziere printr-o primă notificare prin e-mail. Daca intârzierea ajunge la 10 zile, Vânzătorul va notifica cumpărătorul printr-o nouă notificare numita  Notificare II - Înstiinţare de plată a sumei datorate". În cazul în care Cumpărătorul nu reuşește să achite suma datorată până în a 20-a zi după data scadentă , vânzătorul va trimite   Notificare III - Înstiinţare de plată a datoriei - Încercare de reconciliere " printr-o scrisoare recomandată. Pentru întocmirea și transmiterea Încercării de reconciliere  se va percepe o taxă administrativa in valoare de 200 - CZK, iar cumpărătorul este nevoit sa o achite in termen de 3 zile de la data primirii Notificarii respective.

8.5.
În eventualitatea unei întărzieri de plată, Vânzătorul este îndreptățit să ceară de la Cumpărător o penalizare pentru înârziere, în valoare de 0,05% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Cumpărătorul este obligat să achite dobânda de întârziere contractuală în maxim 3 zile de la data în care i-a fost emisă de către Vânzător cererea de plată. 

9.    Prevederi Finale

9.1.    
Vânzătorul îsi rezerva dreptul de a schimba orice operator de transport extern  şi / sau parametrii serviciului E-shop . Vânzătorul este obligat să informeze imediat Cumpărătorul despre orice schimbari ce au impact asupra prețului serviciilor furnizate. Orice astfel de informații transmise prin e¬mail sau postate pe www.antonio.eu, vor fi considerate ca notificare suficientă în conformitate cu enunţul de mai sus .

9.2.    
Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona temporar sau permanent accesul Cumpărătorului la serviciul E-shop. 

9.3.    
Părțile contractuale sunt de acord ca orice dispute izvorâte din relația contractuală născută din Contractul de Vânzare – Cumpărare, inclusiv Termenii și Condițiile prezente sau în legătură cu contractul de Vânzare-Cumpărare care nu pot fi soluționate prin negociere sau prin acordul părților, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor Republicii Cehe în conformitate cu prevederile aplicabile ale Codului de Procedură Civilă, și anume Tribunalul Districtual din Ústí nad Labem.

9.4.    
TCG prezente intră în vigoare de la data de 1.1.2020. La data intrării în vigoare a noii variante a TCG, variantele anterioare devin nule și neaplicabile. 

TEAM ANTONIO