Načítám...
Po přihlášení nastavíme způsob platby i dopravy dle poslední objednávky a předvyplníme Vaše osobní a fakturační údaje.

Způsob dopravy

  • Z nabídky vyberte zemi, kam chcete Váš nákup doručit.

Datum doručení

Datum doručení :
Neděle,Pondělí,Úterý,Středa,Čtvrtek,Pátek,Sobota

Datum doručení

Vyberte den, kdy chcete zboží doručit:

Objednávku chcete dodat:

Dopoledne
Odpoledne

O přesnějším čase doručení Vás budeme informovat formou SMS a emailu.


Způsob platby

  • Nejdříve zvolte způsob dopravy

Kontaktní údaje

? Vyplňte Váš e-mail. Na e-mail Vám zašleme informace o objednávce a jejím doručení.

Na uvedený e-mail jste u nás již nakupoval(a).
Můžete se přihlásit, , vyplnit jiný e-mail nebo nakoupit anonymně

? Uveďte jméno, které má být uvedeno na fakturačních údajích. Pokud má objednávku přebírat jiná osoba, uveďte její jméno v bloku Chci doručit zboží na jinou adresu nebo do poznámky k objednávce.
? Uveďte příjmení, které má být uvedeno na fakturačních údajích.
? Uveďte telefonní číslo, na které Vás budeme moci informovat o stavu objednávky ve tvaru kód země a telefonní číslo, například +420 777777777 pro telefonní čísla České republiky.
? Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete nakoupit zboží na firmu.

Fakturační údaje

Pokud nezaškrtnete volbu "Chci zboží doručit na jinou adresu" fakturační údaje slouží také jako údaje pro doručení objednávky.

? Uveďte název ulice včetně čísla orientačního a popisného, například ve tvaru Pouliční 226/4.
? Název města uveďte v rodném jazyce, tedy Praha (ne Prague).
? Uveďte poštovní směrovací číslo k uvedené adrese ve formátu například 19000.
? Pokud chcete poslat zboží na jinou adresu než je fakturační nebo jiné osobě, než je uvedena u fakturačních údajů.

i Doručovací údaje jsou převzaty dle vybrané dopravy
? Uveďte Vaše jméno a příjmení, nebo jméno a příjmení osoby přebírající objednávku.
? Uveďte telefonní číslo, na které Vás budeme moci informovat o stavu objednávky ve tvaru kód země a telefonní číslo, například +420 777777777 pro telefonní čísla České republiky.
? Zadejte celé jméno společnosti. Tento údaj vyplňte například pokud chcete zboží zaslat do práce.

Poznámky k objednávce

Zde nám můžete zanechat vzkaz nebo položit dotaz k objednávce

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SPACE 3D s.r.o.

(dále též jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

uzavřené v souladu se Zákonem č. 89/2012  Sb., Občanský zákoník v platném znění


1.    Vymezení pojmů
2.    Úvodní ustanovení
3.    Kupní smlouva
4.    Pravidla a podmínky poskytování služby     e-shop
5.    Doručování zboží
6.    Zpracování údajů Prodávajícím
7.    Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s kupní smlouvou), nárok na náhradu škody
8.    Platební podmínky
9.    Závěrečná ustanovení

1.    Vymezení pojmů

1.1.    
Bezhotovostní převod je úhrada Kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.
1.2.    
Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně www.antonio.eu, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.
1.3.    
Kupní cena je cena zboží specifikovaná v Kupní smlouvě.
1.4.    
Kupní smlouva je Prodávajícím potvrzená Objednávka Kupujícího; Prodávající potvrdí Objednávku v souladu s článkem 3. 1. VOP.
1.5.    
Kupující, je podnikatel, který nakupuje Zboží od Prodávajícího v rámci podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami. Vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a zákonem č.  89/2012 Sb.,  Občanský zákoník v platném znění.
1.6.    
Objednávka je návrh substituující dílčí Kupní smlouvu, kterou (i) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím jeho Internetového obchodu (ii) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím emailu nebo faxu a kterým specifikuje Zboží, které má být předmětem Kupní smlouvy a podmínky zakoupení Zboží.
1.7.    
Rámcová kupní smlouva je Kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím služby e-shop nebo emailového či faxového spojení nebo uzavřená osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím zejména v oblasti periodicky se opakujících dílčích Objednávek, stanovující pevné dodací a platební podmínky.
1.8.
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailové, faxové nebo poštovní komunikace, popřípadě uzavřena osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti obou stran při jednorázových dodávkách. Takováto Kupní smlouva může být nahrazena písemně vystavenou a potvrzenou Objednávkou 
1.9.
Podmínky e-shopu je souhrn podmínek, které regulují prodej Zboží prostřednictvím e-shopu, v aktuálním znění uveřejněné na internetové doméně www.antonio.eu.
1.10.
Prodávající nebo též SPACE 3D s.r.o. je obchodní společnost se sídlem Štúrova 1701/55, 142 00 Praha – Krč, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213496, IČO: 01934074, DIČ: CZ01934074. 
1.11.
Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění Vad (v kvalitě a/ nebo kvantitě) Zboží doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy v souladu s Reklamačním řádem.
1.11.
Reklamační řád je souhrn podmínek, které regulují postup při vyřízení reklamací Kupujících týkajících se zakoupeného Zboží a tvoří Přílohu č.1 těchto VOP.
1.12.
Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Internetov&eaceacute;ho obchodu Prodávajícího.
1.13.
Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.
1.14.
Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.
1.15.
Vada je nesoulad Zboží (v kvalitě a/ nebo kvantitě) doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo vystavené objednávky a potvrzené Prodávajícím oproti specifikaci Zboží v těchto dokumentech uvedeného. Vady se dále rozlišují na zjevné a skryté.
1.16.
Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a Zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit v souladu s Reklamačním řádem. 
1.17.
Záznam o reklamaci je dokument, který poskytne Kupující Prodávajícímu, informující o rozporu (v kvalitě a/ nebo kvantitě) Zboží doručeného na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zbožím, které je předmětem Kupní smlouvy a je v ní specifikováno, a to způsobem a formou dle Reklamačního řádu.
1.18.
Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.

2.  Úvodní ustanovení

2.1.    
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji Zboží prostřednictvím dálkové komunikace -  e-shopu, emailů či faxů. Vztahy neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.  Občanským zákoníkem v platném znění. 
2.2.    
Při výkladu protichůdných ustanovení obsažených v Písemné kupní smlouvě a VOP platí, že ustanovení obsažená v Písemné kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními VOP.
2.3.    
E-shop umožňuje nákup Zboží dle aktuální nabídky Zboží uvedené na stránkách e-shopu všem Kupujícím.

3.    Kupní smlouva

3.1.    
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem (i) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu nebo telefonickým ověřením a potvrzením Objednávky v souladu s článkem 4. 4. a 4. 5. VOP; nebo (ii) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu na jeho emailovou adresu nebo faxové číslo; nebo (iii) potvrzením Objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické Objednávky). Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je Kupující vázán VOP.
3.2.    
Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.
3.3.    
Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány dle českého práva, pokud není v rozporu s právem státu Kupujícího a v jazyce dle země Kupujícího nebo v domluvené jazykové mutaci.   Písemná kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného naplnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na www.antonio.eu e-shop(u). Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách www.antonio.eu e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

4.    Pravidla a podmínky služby e-shop

4.1.    
Služba e-shop je provozována v souladu s příslušnými Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.antonio.eu  a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4.2.    
Kupující zadává Objednávku na stránkách e-shopu prostřednictvím sítě Internet.
4.3.    
V případě, že potenciální Kupující nesplní Podmínky e-shopu pro objednání Zboží prostřednictvím e-shopu, Objednávka je automaticky vyřazena a Prodávající na ni nereflektuje a není povinen o této skutečnosti informovat potenciálního Kupujícího zadávajícího Objednávku.
4.4.    
Po přijetí Objednávky do e-shopu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky vygenerované potvrzení Objednávky. K přijetí Objednávky a tedy i uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením tohoto potvrzení Kupujícímu. Do obdržení potvrzení Objednávky Prodávajícím se Objednávka považuje za návrh k uzavření Kupní smlouvy.
4.5.    
V případě, že se nepodaří Kupujícímu doručit potvrzení Objednávky v souladu s článkem 4.4. VOP, potvrdí Prodávající Objednávku Kupujícího faxem nebo SMS zprávou podle Kupujícím poskytnutých kontaktních telefonických či faxových údajů).
4.6.    
Nepodaří-li se Objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být Objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen informovat Kupujícího zadávajícího Objednávku.

5.    Doručování zboží 

5.1.    
Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin.
5.2.    
Při objednávce do 10 kusů včetně bude připočteno balné  ve výši 0,- Kč bez DPH a dopravné dle ceníku.
5.3.    
Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na Internetové doméně www.antonio.eu 
5.4.    
Zboží je Kupujícímu zpravidla doručováno druhý pracovní den následující po uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení dílčí písemné objednávky nebo druhý pracovní den následující po vyskladnění Zboží, které v době uzavření Kupní smlouvy nebylo na skladě Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy. V důsledku jakékoli změny nebo doplnění Objednávky, která bude potvrzena ze strany Prodávajícího, začíná lhůta dle první věty plynout znova od začátku.   
5.5.    
Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 5. 4., a to jednak z důvodu zásahu vyšší moci, dále z důvodu, které Prodávající byť i nepřímo nezavinil a neměl vliv na jejich odvrácení.  Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, pokud Zboží specifikované Kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. V takovém případě je na dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím zdali Kupujícímu bude dodáno obdobné zboží identické kvalitou, parametry, atd. nebo má-li Kupní smlouva zaniknout s účinky, že si smluvní strany vrátí svá plnění, popřípadě učiní vzájemná vyrovnání z již provedeného plnění. O prodloužení dodací lhůty či potřeby dohody o dodávce podobného zboží zároveň s podmínkami pro uskutečnění dodávky a tím i souhlasu Kupujícího nebo o odstoupení od Kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. 
5.6.    
Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení Zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení Zboží Kupujícímu je Prodávající oprávněn (i) od Kupní smlouvy odstoupit; a/nebo (ii) uskladnit nebo uložit Zboží, a to i u třetí strany, na náklady Kupujícího, přičemž v takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním či uložením Zboží vznikly. V případech uvedených v předchozí větě se za okamžik doručení Zboží považuje okamžik opětovného pokusu o doručení Zboží.
5.7.    
Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení, s odstoupením či uskladněním Zboží, jak je specifikováno v bodě 5. 6. VOP, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25% z kupní ceny Zboží, nejméně však 250,- Kč bez DPH.
5.8.    
Kupující je při vyplňování Objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Kupující odpovědný za škodu způsobenou Prodávajícímu takovýmto svým jednáním.
Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8. 2. VOP.
5.9.    
Odstoupení od Kupní smlouvy, anebo storno Objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze do doby, než Prodávající přistoupil k expedici Zboží.
5.10. Kupující má právo na své náklady na vrácení bezvadného zboží a to do 14 dnů  od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné vady. 
5.11. 
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží od dopravce. V případě zjevně poškozeného obalu Zboží není Kupující povinen zboží převzít a je povinen sepsat s dopravcem Zápis o škodě.

6.    Zpracování údajů Prodávajícím

6.1.    
Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním Zboží, a to za účelem zpracování dat a zasílání akčních nabídek v e-shopu.
6.2.    
Kupující při své registraci uvádí následující údaje. 

i.    Jméno a příjmení / Firma 
ii.    Úplná adresa místa podnikání nebo sídla
iii.    Požaduje-li doručování Zboží na jinou adresu, než je výše uvedená, může uvést ještě alternativní doručovací adresu
iv.    IČO, případně DIČ
v.    Bankovní spojení
vi.    Emailové, telefonické, případně faxové spojení 

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu jako Kupujícího. Prodávající používá tyto údaje k realizaci Objednávky a ke komunikaci s Kupujícím. Údaje umožní Prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu Kupujícího učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.  Kupující je povinen oznámit změnu údajů Prodávajícímu do 7 dnů ode dne účinnosti takové změny, nejpozději však při odeslání první objednávky vyhotovené po této změně. Pokud Kupující neposkytne údaje o změně v registraci k DPH, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč bez DPH neprodleně po zjištění této skutečnosti Prodávajícím.
6.3.    
Pokud se Kupující rozhodne zrušit svou registraci, kontaktuje za tím účelem Prodávajícího cestou elektronické komunikace na info@antonio.eu  Registrace Kupujícího bude zrušena. 
6.4.    
V případě, že Kupující bude požadovat výmaz své e-mailové adresy z rozesílací databáze Prodávajícího zašle Prodávajícímu písemně na e-mailovou adresu: info@antonio.eu svůj požadavek o výmaz svého e-mailového kontaktu.

7.    Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s Kupní smlouvou), nárok na náhradu škody


7.1.    
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny  v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 30 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění a Kupující zašle tento záznam spolu se zbožím, kterého se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu se žádostí o vyřízení reklamace. Skryté vady nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění Dodání nesprávného počtu ks nebo druhu  Zboží, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. V uvedených lhůtách musí být zboží fyzicky doručeno Prodávajícímu. Pozdější reklamace nebudou uznány.
7.2.    
Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž a/nebo  srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.
7.3.    
Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení Vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení Záznamu o reklamaci a Zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
7.4.    
Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:

(i)    Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět; 
(ii)    Kupující Vady sám způsobil, resp. jich způsobili osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;
(iii)    Jedná se o Zboží, které bylo zlevněno a jako takové (zejména ve slevě nebo ve výprodejové či jiné marketingové akci) bylo nabízeno Prodávajícím k prodeji; a/nebo 
(iv)    Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.
7.5.    
Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží. 
7.6.    
Další podmínky uplatňování reklamace a nároků z vad jsou stanoveny v Reklamačním řádu. V případě odlišné úpravy práv a povinností ve vztahu k reklamaci mezi VOP a Reklamačním řádem má úprava obsažená v Reklamačním řádu přednost.

8.    Platební podmínky 

8.1.    
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou sděleny Kupujícímu ze strany Prodávajícího před potvrzením Objednávky, Kupující písemně potvrdí, že se s novými cenami seznámil a že je bere na vědomí. Tyto ceny jsou závislé na druhu registrace Kupujícím a platných cenách v okamžiku přijetí Objednávky. 
8.2.    
Kupní cena se hradí v hotovosti při osobním odběru Zboží na skladě Prodávajícího, dobírkou nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí Objednávky a zveřejněné Prodávajícím na jeho webových stránkách na Internetové doméně www.antonio.eu .
8.3.    
Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je Kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.
8.4.    
V případě prodlení s platbou 3 pracovní dny po lhůtě splatnosti, upozorní Prodávající Kupujícího na takové prodlení cestou zaslání 1. Upomínky formou e-mailové komunikace. Trvá-li prodlení ze strany Kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve Prodávající Kupujícího k úhradě dlužné částky formou elektronické komunikace nebo běžným poštovním stykem dokumentem „II. Upomínka – Výzva k uhrazení dlužné částky“.  Neuhradí-li Kupující Prodávajícímu dlužnou částku ani 20. den po lhůtě splatnosti, zašle Prodávající Kupujícímu formou doporučeného dopisu „III. Upomínku -  výzvu k úhradě dluhu – Pokus o smír.“ Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a Kupující je povinen jej uhradit Prodávajícímu do 3 dnů od doručení  Pokusu o smír. 
8.5.    
V případě prodlení s platbou je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty  z prodlení ve  výši  0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je Kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího k úhradě úroku z prodlení. 


9.    Závěrečná ustanovení

9.1.    
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce a/ nebo parametry služby e-shop. O jednostranně učiněných změnách, které mají dopad na cenu poskytované služby, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu obeznámit Kupujícího. Za obeznámení dle předcházející věty možno považovat i obeznámení prostřednictvím elektronické pošty anebo zveřejnění na internetové doméně www.antonio.eu . 
9.2.    
Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání služby e-shop Kupujícímu. 
9.3.    
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou VOP, či v souvislosti s ní, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním a dohodou, budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností českými  soudy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
9.4.    
VOP nabývají platnosti a účinnosti 01-07-2015  Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů SPACE 3D s.r.o., se sídlem Masarykova 45, Ústí nad Labem, 40001, IČO: 01934074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36981 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků v eshopu („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely zpracování, vyřízení a vyexpedování objednávky vytvořenou přímo subjektem údajů. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu obvyklém pro zpracování, vyřízení a vyexpedování objednávky zboží a (b) po dobu přiměřenou k plnému obhospodaření dané objednávky a archivace administrativních dokumentů.

Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@antonio.eu 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

Team Antonio

SPACE 3D s.r.o.

Poznámka: Položky označené * jsou povinné.

Pomůžeme Vám s objednávkou