Zasady ruchu lotniczego na lotnisku - T-shirt

Korzystanie z obwodu ruchu na lotniskach jest przede wszystkim dla bezpieczeństwa lotniczego. Ważne jest, aby wszystkie samoloty miały te same instrukcje i tę samą zasadę komunikacji. Alfabet fonetyczny ICAO jest używany do komunikacji. Dzięki temu ustawieniu można zapobiegać negatywnym sytuacjom lub dobrze nimi zarządzać.