Sveučilište letećih asova. Novi dizajn majica

Novi dizajn majica od Antonia. Prekrasan dizajn amblema Sveučilišta letećih asova. Postanite najbolji od najboljih između pilota i pokažite svima da ste as među nebom.