Pravila zračnog prometa u zračnoj luci - majica

Korištenje prometnog kruga na aerodromima prvenstveno je za zrakoplovnu sigurnost. Važno je da svi zrakoplovi imaju iste upute i isti komunikacijski princip. ICAO phonetic abeceda se koristi za komunikaciju. Zahvaljujući ovom okruženju, moguće je spriječiti negativne situacije ili ih dobro upravljati.