Вертолет BELL H-13

През 1945 г. първият прототип, наречен Bell 47, има първия си полет, който по-късно е разработен до известния H-13. H-13 е лек хеликоптер, разработен от Bell Helicopter за ВВС на САЩ след края на Втората световна война. Хеликоптерът се използва предимно в Корейската война за наблюдение и медицинска евакуация. Построени са над две хиляди хеликоптера, използвани са по целия свят от много страни и имат редица вариации. Вземете тениска с този известен хеликоптер BELL H-13.