Търговско или общо авиационно летище — маркиране на летището

Този дизайн описва различните маркиращи елементи на търговско или общо авиационно летище. Дизайнът е пълен с маркировки. Този наръчник служи като ръководство за пилоти. Повечето от маркировките са задължителни за употреба. Безопасността на летищния трафик е много важно.