Стартираме нов уеб портал с дрехи на Антонио

Всички бяхме принудени да намалим. Трябва да спрем и да помислим за живота си и да се грижим. По същия начин спряхме в Antonio Europe. Трябва да се погрижим и за Антонио. Стартираме нов уебсайт. Петнадесет езикови версии, нови продукти и ангажимент да ви покаже поне един нов продукт всеки месец. Ние кораб продукти по целия свят. Миризмата на авиация за всички!