Първи стъпки на Авиацията - Metod Vlach

Metoděj Vlach е първият пилот от Чехия, който конструира и пилотира собствения си самолет. Роден през 1887 г. в ранния си живот той нов път около влакове и двигатели. През 1908 г. Влах изгражда първия си биплан, който никога не е завършен. Вторият му самолет е построен през 1909 година. Този биплан успя да лети за 50 метра, но като първа функционална равнина се считаше за успех и стъпка в правилна посока. През 1912 г. бипланът му успява да лети за 500 метра в скорост 100км/ч. За съжаление експериментите му бяха доведени до край с началото на Първата световна война. Кой знае какво би могъл да постигне Metoděj Vlach, ако продължи в експериментите си, но въпреки, че не продължава, той прави история.