Първият самолет, който надмина скоростта на звука

През 1948 г. Bell X-1 прави история, като лети по-бързо от скоростта на звука, която е 1200 км/ч. Като мощност от ракетен двигател, Bell X-1 постига скорост от 1600 км/ч. Самолетът е построен от Bell Aircraft за военновъздушните сили на САЩ. Малко други варианти на този самолет са построени и един от тях, Bell X-1A е надвишил скоростта от 2600 км/ч през 1954 г. Bell X-1 вече е пенсиониран и са построени само 7 самолета. Bell X-1 е и до днес план за свръхзвукови самолети.