Фонетична азбука на ИКАО върху тениска. Чудесен подарък за пилота!

Морзовата азбука, но в авиационен стил. Радиокомуникацията има ясни правила в авиацията. Удивително е, че можеш да говориш по целия свят:

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu.