Полошире с авиационен мотив - Опаковане - Този продукт е опакован в дизайнерски кашон.

Тук можете да намерите нашите полошуши лоекими моти.